תפריט צד

הפקולטה

The Faculty

צילום על ידי שלמה שהם

הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל בטכניון שנוסדה ב-1954 היא המקור היחיד למהנדסי אוירונוטיקה בישראל. חברי הסגל חוקרים ומלמדים טווח רחב של דיסציפלינות אוירונוטיקה. המרכז לחקר אוירונוטיקה וחלל כולל את מעבדת אווירודינמיקה (נקבות הרוח), מעבדת מבנים, מעבדת הנעה ושריפה, מעבדת הנעה סילונית, מעבדת בקרת טיסה ועוד.

במהלך כ-60 שנות קיומה, נעשו מאמצים בלתי נלאים לחזק את מצוינות הפקולטה במחקר. איכות העבודה האקדמית המבוצעת על ידי חברי הסגל משתקפת במינוייהם האקדמיים בישראל, בארה"ב ובעולם בכלל, בחירותיהם לגופים אחראיים של אגודות מקצועיות לאומיות ובינלאומיות, ובחברויותיהם בוועדות עריכה של ירחונים מקצועיים. שלושה מחברי הסגל של הפקולטה זכו בפרס ישראל היוקרתי, הפרס הגבוה ביותר בארץ, עבור הישגיהם בחקר הנדסה אוירונוטית.

Technion – Israel Institute of Technology